English  Ελληνικά

net

 Η επόμενη μέρα στην αγορά των φωτοβολταϊκών, αλλά και στην αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, «ακούει» στο όνομα Net Metering.

Είναι προφανές ότι, οι νέοι αυξημένοι στόχοι δεν μπορούσαν να επιτευχθούν με το ισχύον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό έπρεπε να αλλάξει κινούμενο προς νέες κατευθύνσεις που θα εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμα μια σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

Έτσι κι έγινε, θεσπίζοντας τον Ενεργειακό Συμψηφισμό, ή αλλιώς Net Metering.

 

 Τι είναι το Net Metering.

 Ο όρος είναι απλός.

Ο  καταναλωτής πληρώνει για την ενέργεια που καταναλώνει μείον την ενέργεια που παράγει, γεγονός που έδωσε την ονομασία net metering.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η μετάβαση από ένα καθεστώς πώλησης με FiT σε ένα καθεστώς net metering είναι απλή, αφού από τεχνική άποψη, ένα ηλεκτρικό σύστημα σχεδιασμένο για net metering, δεν διαφέρει σε τίποτε από ένα σύστημα σχεδιασμένο για πώληση ρεύματος.

Γιατί όμως να εγκαταστήσει κάποιος ένα σύστημα με Net Metering.... 

Για να γίνει αντιληπτό αυτό θα πρέπει να αναλογιστούμε τι ακριβώς μας κοστίζει η ηλεκτρική ενέργεια.

Ποιο είναι το πραγματικό κόστος ρεύματος;

Tα τελευταία χρόνια οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ενσωματώνουν μια σειρά από περίπλοκες χρεώσεις με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο έλεγχος από τον απλό καταναλωτή. Εκτός αυτού όμως, δημιουργούν και παρανοήσεις, αφού οι περισσότεροι καταναλωτές νομίζουν ότι το κόστος της κιλοβατώρας είναι της τάξης των 7-10 ευρωλεπτών.

Στην πράξη, πέρα από τις χρεώσεις που είναι άσχετες με το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή τους δημοτικούς φόρους, τα τέλη, την ΕΡΤ και το πολυσυζητημένο χαράτσι, η αξία ρεύματος ενσωματώνει 9 επιπλέον διαφορετικές χρεώσεις:

•  Τη χρέωση προμήθειας ρεύματος

•  Τη χρέωση για το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

•  Τη χρέωση για το εθνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

•  Τη χρέωση για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

• Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

•  Τις λοιπές χρεώσεις

•  Το Ειδικό Τέλος 0,5%

•  Τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης 

•  Το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

Για να υπολογίσουμε το πραγματικό κόστος αγοράς της κάθε κιλοβατώρας θα πρέπει να κάνουμε δυο απλές πράξεις:

1. Προσθέτουμε τα τελικά πληρωτέα ποσά του εκκαθαριστικού λογαριασμού και του λογαριασμού έναντι που αναφέρονται στην αξία ρεύματος 

2. Διαιρούμε το σύνολο με τις κιλοβατώρες που αναφέρονται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό Θα παρατηρήσουμε ότι, το ποσό που προκύπτει είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που νομίζαμε μέχρι σήμερα (τιμολόγιο Γ1 ΔΕΗ).  

Αν είστε από τους τυχερούς που καταναλώνουν πάνω από 2.000 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο και είστε ενταγμένοι στο οικιακό ή στο εμπορικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, θα διαπιστώσετε με έκπληξη ότι το πραγματικό κόστος προμήθειας κάθε κιλοβατώρας, σκαρφαλώνει άνετα στην τάξη των 0,17€ με 0,21€ ανά κιλοβατώρα. 

 

Κάποια από τα πλεονεκτήματα φαίνονται παρακάτω:

 

  • Ουσιαστικά το σύστημα καλύπτει πλήρως ή μερικώς την κατανάλωση του κτιρίου, είτε πρόκειται για κατοικία, είτε πρόκειται για επαγγελματικό χώρο.
  • Η αυτοκατανάλωση επιτυγχάνεται χωρίς μπαταρίες. Ως γνωστόν οι μπαταρίες αποτελούν το μισό κόστος σε ένα αυτόνομο σύστημα και συνήθως υπολειτουργούν μετά από 7-8 χρόνια χρήσης, όσο καλή συντήρηση κι αν τους γίνεται.
  • Εξαιτίας της μη ύπαρξης μπαταριών το κόστος μειώνεται σημαντικά, ενώ και η τροφοδότηση είναι αδιάλλειπτη χωρίς ενοχλητικές διακοπές ρεύματος λόγω αποφόρτισης των συσσωρευτών.
  • Δεν υπάρχει εμπορική συνδιαλλαγή με κανένα φορέα, κάτι που μειώνει τα φαινόμενο της αναξιοπιστίας του δημοσίου. Ότι παράγετε σε kWh μειώνεται από την κατανάλωσή σας, σε kWh, μειώνοντας αντίστοιχα και τα τέλη που αυξάνονατι αναλογικά.
  • Σε συνδυασμό με την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης, αντικαθιστώντας τον καυστήρα πετρελαίου με αντλία θερμότητας, ουσιαστικά μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη θέρμανσή σας σχεδόν δωρεάν.


Καλέστε μας και ένας μηχανικός της Light&Ergo σας επισκέπτεται, για να συζητήσει μαζί σας την καλύτερη επιλογή για το δικό σας χώρο.
Η τεχνογνωσία και οι εμπειρίες μας στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών εγγυώνται :

  • Εξειδικευμένες συμβουλευτικές προτάσεις.
  • Μελέτη του συστήματος για τις ανάγκες που επιτάσσου ο χώρος και οι καταναλώσεις.
  • Σύσταση φακέλλου - Αδειοδότηση.
  • Ολοκληρωμένες λύσεις ¨Με το κλειδί στο χέρι¨.
  • Υποστήριξη και μετά την παράδοση του Έργου.